Monthly Archives

januari 2016

Bunker in Widerstandsnest 122

By | Nieuws

De werkzaamheden aan de bunker in Widerstandsnest 122 in het Gaasterbos vorderen langzaam maar gestaag.  De ramen zijn gezet, de schoorstenen en luchtkanalen leeggehaald en opgemetseld. De ondergrondse loopgraaf uitgraven…

Read More