De Dorpsweide

Abri
De Dorpsweide is een uniek voorbeeld van een Zeedorpenlandschap langs de Noord-Hollandse kust. De weide diende als hooiland en is in de 11e of 12e eeuw ontstaan onder invloed van begrazing met schapen en koeien.

In andere kustplaatsen is de weide grotendeels en soms geheel aan bebouwing verloren gegaan. De weide met zijn karakteristieke witte huizen naar voorbeeld van de Delftse school, dient regelmatig als terrein voor evenementen, zoals het Meifestival, Tataschaaktoernooi, kofferbakmarkten en bij zomerse dagen als parkeerterrein.

Het Zeedorpenlandschap is ontstaan als gevolg van het agrarisch gebruik van de duinen door de bewoners. De duinen werden door vee begraasd en gebruikt voor het verbouwen van groenten en werden hierdoor steeds kaler.
Door verstuiving en erosie ontstond een bijzondere kruidenrijke vegetatie, die nog steeds als een van de meest waardevolle van de Nederlandse duinen wordt beschouwd.

Ten westen en noorden van Wijk aan Zee groeien nog altijd bijzondere en zeldzame planten, waaronder het Hondskruid.