De Lunteten

Abri
De granieten palen van de Lunet zijn genummerd. De grond waarop de lunetten gebouwd zijn, was bezit van het ministerie van oorlog. Vandaar dat de lunetten afgebakend zijn met granieten grenspalen met de letter O.

Een lunet is een boogvormige (lunet=maan) aarden wal opgetrokken tussen zes- of achtkantige punten. Op de lunet stonden kanonnen. De achterzijde ( keel) is open.

De lunettenlinie sloot de landengte “Holland op zijn Smalst” af, toen het IJ nog tot Beverwijk uitstrekte. Er zijn circa 26 lunetten gebouwd, die samen de linie van Beverwijk vormden. Deze diende om de stad Amsterdam en het omliggende gebied te beschermen.

Ze zijn in de Napoleontische tijd onmiddellijk na de inval van de Russen en de Engelsen gebouwd. Die wisten in 1799 vanuit het noorden tot op drie km van Wijk aan Zee door te dringen. Zij waren in oorlog met Frankrijk. De Bataafsche Republiek, zoals ons land toen heette, steunde de Fransen. De kop van Noord-Holland werd bezet en er waren zware veldslagen bij Bergen en Castricum. Na de wapenstilstand, trokken de invallers zich terug. Wijk aan Zee bleef berooid en ontredderd achter. Het dorp telde nog slechts 60 huizen en 2 zeegaande schepen. Zij kregen van het stadsbestuur zelfs een vergunning om te mogen bedelen.

De lunetten zijn van 1800 tot 1804 bemand geweest. Er was zelfs een speciaal militair kamp in Tussenwijck aangelegd. Daarna is het kamp gesloten en de lunet onbemand gebleven.