Fundering Vuurbaak

Abri
De vuurbaak was een vierkanten stenen toren van 4 bij 4 meter en 20 meter hoog. Het vuur moest de vissers ’s nachts de weg naar huis wijzen.

Het vuur in de korf van de toren werd brandend gehouden door een vuurboetstoker onder toezicht van twee vuurboetmeesters. Zij waren aangesteld door de vroedschap, oftewel de schout en schepenen tezamen. Een vuurboetmeester moest zelf ruime zeemanservaring hebben en het lezen en schrijven machtig zijn. Dat gaf oude vissers een nuttige taak aan de wal.

De nachtwaker van Wijc op See bewaakte ’s nachts de schepen op het strand. Waren er nog schepen op zee, dan moest hij opletten dat de vuurbaak voldoende licht verspreidde. Was dat niet het geval, dan waarschuwde hij de vuurbaakmeesters.
In de jaren zestig van de 20ste eeuw heeft men de fundering blootgelegd. Het bleek opgebouwd uit zeer oude, middeleeuwse stenen.