Het Paasduin

Abri
Op het Paasduin zouden vroeger de Paasvuren ontstoken zijn.

De duinen zijn zo onnatuurlijk hoog en steil, omdat mensen de almaar aanwassende zandmassa in het zuiden en westen met helmplanten en plaggen tot staan hebben gebracht.

De tafel is geplaatst door de toenmalige Hoogovens en geeft aan wat er in de omgeving te zien is.

Het Paasduin geeft goed zicht op het dorp Wijk aan Zee, de staalfabrieken van Tata Steel, de Noordpier, het PWN duingebied en het beeldenpark Een Zee van Staal, In 1999 wierp Wijk aan Zee zich op tot Cultureel Dorp van Europa. De aanleiding was dat Wijk aan Zee in zijn bestaan werd bedreigd door de plannen voor de aanleg van een vliegveld voor de kust en een slibdepot bij de Noordpier. Er werd zelfs gesproken over het verplaatsen van het dorp.

Elf dorpen in Europa sloten zich aan en elke maand werd een dorp bovenop Paasduin met muziek en vlag ontvangen. Kustenaars uit de verschillende dorpen maakten een beeld van staal. Het Beeldenpark werd door koningin Beatrix geopend. Er vinden sindsdien nog steeds culturele uitwisselingen tussen de dorpen plaats.